Tag: VCR

  • เทคโนโลยี VAR คืออะไร?

    เทคโนโลยี VAR คืออะไร?

         เทคโนโลยี VAR มีชื่อเต็มว่า Video Assistant Referee หรือเรียกง่ายๆ ว่า ผู้ช่วยผู้ตัดสินวิดีโอ คือการใช้ภาพวิดีโอเพื่อช่วยกรรมการในการตัดสินเกมเพื่อความแม่นยำและเป็นธรรม ซึ่งปกติถ้าหากไม่มี VAR ก็จะใช้การตัดสินของผู้ตัดสินหลักเพียงคนเดียว และการมี VAR เพิ่มเข้ามาจะทำให้มีผู้ตัดสินเพิ่มขึ้นมา 2 คนอยู่ในห้องเพื่อช่วยกันดูภาพช้า และทำงานร่วมกับผู้ตัดสินในสนาม ทำให้ผู้ตัดสินในสนามเหมือนมีผู้ช่วยซึ่งเป็นภาพซ้ำ…